mercredi 26 août 2009


MOJE TVOJE NAŠE
Rijeka, oktobar/listopad 2009

Manifestacija Moje, tvoje, naše održava se po četvrti put, kao interdisciplinarni festival koji se bavi temama od društvenog interesa. Tako je do sada tematizirano vlasništvo, tranzicija i konzumerizam, a ove godine na redu je pitanje solidarnosti. Manifestacija okuplja teoretičare, umjetnike i aktiviste koji se kroz različite formate bave temom. Raznolikost pristupa, prema priznanju samih sudionika, vodi zanimljivim uvidima i pronalasku zabačenih detalja koji značenjem obogaćuju naše poznavanje fenomena. PROGRAM

Program manifestacije proteže se kroz četiri oktobarska dana, a sastoji se od konferencije, predavanja, okruglih stolova, izložbi, filmskog programa, kazališne predstave, igranja strateške igre, razgovora o knjigama i radionica. SOLIDARNOST

Sama riječ solidarnost latinskog je porijekla i dolazi do riječi solidus što znači gusto, čvrsto. Kao pravni pojam u Rimu in solidum predstavlja zajedničko jamstvo, zajdnički dug tj. solidarnu obvezu. Svi su dužni pomoći onome koji ne može platiti svoj dug, a on je u obrnutom slučaju obavezan platiti svim drugima tj. obligatio in solidum.  Ovo izvorno rimsko-pravno značenje ima svoje utemeljenje u privatnom pravu, a održalo se sve do danas prije svega u različitim oblicima davanja jamstva, npr. za kredit. Ovdje se radi o osobnoj odluci da se uđe u odnos solidarnosti s drugim osobama. Ovu liniju shvaćanja solidarnosti možda danas ponajbolje izražava nauk o socijalnom kapitalu gdje solidarnost predstavalja odnos povjerenja na temelju kojeg se može izgrađivati osobni, prije svega poslovni, odnos. No, osim ovog, nazovimo ga, privatnog shvaćanja solidarnosti, solidarnost svoje izvorište ima u pojmu bratstva (fraternite) gdje se uspostavlja načelo javnog života u kojemu je slučaj jednog građanina slučaj za sve. Potlačeno je cjelokupno društvo kad je i samo jedan njegov član potlačen zapisano je Revolucionarom ustavu iz 1793.


Iz programa Moje, tvoje, naše